Đèn thả thông tầng

Hiển thị tất cả 18 kết quả

Bộ 38 chiếc đèn thả trang trí pha lê thông tầng cao cấp 41269 [80cm]

26,923,00017,500,000

Đèn thả trang trí pha lê thông tầng cao cấp 41254 [60cm]

13,994,0009,096,000

Đèn thả trang trí pha lê thông tầng cao cấp 41269 [80cm]

44,308,00028,800,000

Đèn thả trang trí 5 vòng tròn LED D7051T5 [120cm]

9,968,0006,479,000

Đèn thả thông tầng lá sen acrylic phát sáng 41243 [60cm]

9,215,0005,990,000

Đèn thả trang trí pha lê thông tầng cao cấp 41233 [60cm]

10,123,0006,580,000

Đèn thả trang trí pha lê thông tầng cao cấp DH2001T [4.5cm]

10,123,0006,580,000

Đèn thả trang trí thông tầng cao cấp DA2002T [20cm]

9,385,0006,100,000

Đèn thả pha lê trang trí thông tầng DW2001T [15cm]

16,923,00011,000,000

Bộ đèn thả trang trí pha lê 12 bóng cao cấp 42435 [40cm]

9,677,0006,290,000

Đèn thả 6 vòng pha lê khung xi vàng cao cấp D2303 [120cm]

40,000,00026,000,000

Đèn thả LED 6 vòng tròn trang trí thông tầng, phòng khách lớn hiện đại P7051 [100cm]

11,231,0007,300,000

Đèn thả thông tầng cầu thang DK8004T [40cm]

3,138,0002,040,000

Đèn thả thông tầng cầu thang DK8056 [40cm]

4,308,0002,800,000

Đèn thả thông tầng pha lê DK2084T [40cm]

4,108,0002,670,000

Đèn thả thông tầng pha lê hiện đại DK8065 [60cm]

7,538,0004,900,000

Đèn thả thủy tinh trang trí Q040/19 [60cm]

9,229,0005,999,000

Đèn thả trang trí thông tầng, phòng khách hiện đại D8254 [120cm]

15,362,0009,985,000