Den379.com cam kết đảm bảo quyền riêng tư của khách. Để thực hiện cam kết này, chúng tôi ưu tiên sự an toàn và tính bảo mật cho thông tin của bạn trong các dịch vụ của Den379.com ở mức độ cao nhất. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ số điện thoại, địa chỉ email và thông tin riêng tư khác của bạn nếu bạn chưa cho phép.